Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARTELITO.PL


Złożenie zamówienia poprzez sklep www.artelito.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Jako sprzedawcę określa się - Artelito, Mroczeń nr 203, 63-604 Baranów.

 1. Zakupy bezpośrednie oraz zamówienia przyjmowane są poprzez stronę www.artelito.pl.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie sklepu, wybór formy płatności oraz sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
 4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.artelito.pl wyrażone są
  w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena widniejąca obok produktu jest wiążąca tylko po fakcie potwierdzenia przez obsługę sklepu przyjęcia do realizacji zamówienia przez przesłanie do Klienta takiego potwierdzenia. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy kupna sprzedaży.

5.      Artelito zastrzega sobie prawo zmian cen towarów znajdujących się
w ofercie, a także wprowadzania lub wycofywania produktów z oferty oraz prawo do przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu
www.artelito.pl.

 1. Po rejestracji, jak również po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość email z treścią zawierającą link potwierdzenia rejestracji bądź zamówienia. Kliknięcie na link powoduje zatwierdzenie rejestracji bądź zamówienia.
 2. Każde zamówienie jest potwierdzane w załączniku fakturą PRO-FORMA, jeśli Klient wyraźnie nie zaznaczy formy dokument paragon/faktura otrzyma automatycznie paragon.
 3. Zamówienie wchodzi w tryb realizacji dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za fakturę pro-forma. Po 7 dniach od dnia zamówienia w przypadku braku wpłaty na konto firmy zamówienie jest anulowane.
 4. Zamówienia można też składać za pomocą e-mail po uzgodnieniu z obsługą firmy.
 5. ARTELITO Szymon Dworak zastrzega sobie prawo do wykorzystania i powielania zdjęć dostępnych na witrynach należących do firmy. Wszelkiego rodzaju wykorzystywanie materiałów udostępnianych przez firmę ARTELITO Szymon Dworak bez wyraźnej zgody reprezentanta firmy udzielonej zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich jest niedozwolone.
 6. Firma ARTELITO Szymon Dworak zastrzega sobie prawo do edycji formularzy zamówień.

FAKTURY

Faktury za zakupione produkty wysyłane są w formie mailowej (PDF) na adres mailowy wskazany przez Klienta w panelu klienta dokonując rejestracji. Jeśli faktura ma być wysłana na inny adres mailowy, prosimy o zaznaczenie tego w uwagach. Akceptując regulamin Klient akceptuje taką formę otrzymania faktury.

CZAS REALIZACJI I DOSTAWY ZAMÓWIENIA 

 1. Sprzedawca przy każdym produkcie umieszcza przypuszczalny termin dostawy. Z uwagi na niezależną pracę spedytorów czas ten może ulec wydłużeniu. Sprzedawca poinformuje kupującego o ewentualnych przyczynach przedłużenia tego okresu na co kupujący będzie mógł wyrazić zgodę lub odstąpić od umowy.
 2. Kupujący jest informowany o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres email.
 3. W przypadku chwilowej bądź całkowitej niedostępności w magazynie sprzedawcy lub
  u dostawców zamówionych towarów, Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia
  i terminie realizacji za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonu. W takiej sytuacji kupujący decyduje się na formę realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia lub rekompensata finansowa poprzez obniżenie ceny).

Artelito pozostawia sobie czas realizacji od 3-10 dni roboczych, chyba że danego produktu nie ma aktualnie w magazynie. Klient zostanie poinformowany o czasie realizacji zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

ZWROT TOWARÓW - ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1.      Zwrotu zakupionego towaru dokonuje się na adres zwrotu: ARTELITO Szymon Dworak,
Mroczeń nr 203, 63-604 Baranów
, załączając jednocześnie wypełniony formularz zwrotu dostępny na stronie artelito.pl

 1. Klientowi/konsumentowi przysługuje prawo zwrotu towarów w terminie 14 dni bez potrzeby podania przyczyny czy powodu zwrotu zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (art. 27 ustawy).
 2. Termin liczony jest od dnia potwierdzenia odbioru przesyłki.
 3. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy służy klientowi odpowiedni formularz, który należy w sposób skuteczny dostarczyć do sprzedającego nie później niż w 14 dniu od dnia potwierdzenia odbioru przesyłki drogą pocztową listem poleconym lub w inny sposób lecz mając potwierdzenie skuteczności odbioru przez sprzedawcę

5.      Klient/konsument w przypadku odstąpienia od umowy dokonuje zwrotu na własny koszt, sprzedawca zaś zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupionych produktów, nie ponosi kosztów poniesionych na dostarczenie produktów do klienta/konsumenta.

 1. Konsument/klient w przypadku odstąpienia od umowy, jest zobowiązany zwrócić na własny koszt zakupiony produkt w stanie nie zmieniających jego właściwości i charakteru produktu.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania rzeczy (art. 34 ust. 4 ustawy), sprzedawca pozostawi sobie prawo do zmniejszenia kwoty zwrotu proporcjonalnie do zmniejszenia wartości produktu.

Informujemy, że sprzedawane przez nas towary ze względu na swój złożony charakter podzespołów składają się z bardzo wielu podzespołów lub elementów składowych i przyjęcie przez nas zwrotu towaru będzie możliwe tylko jeśli towar będzie kompletny. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia jeśli towar zwrócony będzie niekompletny.

 1. Towary zwracane nie mogą nosić znamion używania.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu konsumentowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zwrotu produktu do sprzedającego.
 3. Sprzedawca informuje, że ewentualne koszty zwrotów towarów w przypadku odstąpienia od umowy ze strony konsumenta oraz koszty dostawy tego towaru do konsumenta będzie ponosił konsument. Sprzedawca dokona zwrotu kosztów poniesionych za produkty nie wliczając kosztów dostaw czy zwrotów (koszty dodatkowe).
 4. Z uwagi na charakter, produkty nabywane przez konsumenta na indywidualne zamówienie nie będą podlegały zwrotowi a konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE i GWARANCJE

1.    Jeśli przy produkcie nie zaznaczono inaczej, produkty te obowiązuje gwarancja 24
      miesiące.
2.    Ewentualne reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, 
       elektronicznej (artelito@artelito.pl) lub w inny skuteczny sposób pisemnie.
3.    Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się co do danej reklamacji poprzez wskazanie czy
       jest ona zasadna, zasadna częściowo czy niezasadna i w terminie nie  dłuższym niż kolejne 30   
       dni zobowiązuje się do jej rozwiązania. 
4.    W przypadku reklamacji, reklamowany produkt dostarcza na własny koszt kupujący,
       a w przypadku zasadnej reklamacji koszty te są kupującemu zwracane na podane przez 
       kupującego w protokole reklamacyjnym konto.
5.    W przypadku reklamacji zasadnej, koszty odesłanie wolnego od wad lub też nowego
       produktu ponosi sprzedający.    
6.    Podstawą do reklamacji jest dowód zakupu produktu (paragon, faktura).            
7.    Reklamacje złożone na towary wysłane do nas niekompletne będą z zasady odrzucane.

DOSTAWY TOWARÓW – REKLAMACJE 

Po zaksięgowaniu wpłaty, lub też w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem towar wysyłany jest firmą spedycyjną.

 1. Artelito nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zniszczenia towaru przy transporcie. Z naszego magazynu spedytor odbiera przesyłkę zapakowaną i sprawdzaną pod względem ilościowym i jakościowym, wszelkie uszkodzenia towaru muszą być zgłoszone spedytorowi i należy żądać protokołu uszkodzenia przesyłki - tylko na tej podstawie możemy przystąpić do załatwienia reklamacji ilościowej i jakościowej. Bez tego protokołu nie uwzględniamy reklamacji ilościowych i jakościowych.
 2. Towary o długości powyżej 1.2 m uznawane są jako ponadwymiarowe przez spedytorów
  i w związku z tym koszt wysyłki jest wyższy od standardowych paczek oraz wysyłane są tylko za pobraniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep internetowy www.artelito.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, na przykład z powodu wadliwego działania sieci Internet lub wyczerpania się zapasów magazynowych, dlatego też zamówienie otrzymuje formę prawną tylko i wyłącznie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez miejscowo
  i rzeczowo właściwe sądy dla siedziby firmy
  ARTELITO Szymon Dworak.

INFORMACJE O FORMACH PŁATNOŚCI ORAZ ZWROTACH


1. przedpłata na konto firmy
ARTELITO Szymon Dworak:             
BANK ................................................................

KOD SWIFT: ...................................................... 
numer rachunku: PL .........................................
2. Pobranie - płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki.             
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest DotPay.          
4. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Mastercard, Maestro

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu towaru środki zwracane są Klientowi w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie towaru.

Dane firmy:

Artelito

Mroczeń nr 203              
63-604 Baranów
            
REGON: 363708841       
NIP: 6192011131            
www.artelito.pl
artelito@artelito.pl